Er det forskjellig utslag på urinprøve om jeg har tatt blå valium eller vanlig valium?

Kvinne, 53 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Blåvalium er en illegal versjon av Valium, men inneholder samme virkestoff – diazepam. Det gir samme utslag på urinprøve og kan spores i urinen i ca. 1-4 uker etter inntak.