virker xanax- ksalol?

Mann, 45 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Alprazolam (virkestoffet i Ksalol/Xanor/Xanax) er et angstdempende og beroligende legemiddel i gruppen benzodiazepiner.

Vi er litt usikker på hvorfor du spør om det virker, men opplever du dårlig effekt må du snakke med legen din om dette.  I Norge får man ikke utskrevet alprazolam under varenavnet Xanax. Disse omsettes kun illegalt ( bortsett fra om man har søkt og fått det på godkjenningsfritak). Kjøper man tabletter på det illegale markedet kan vi ikke garantere at disse har den virkningen de skal.