Vil Lyrica ha booste noe medikamenter eller andre rusmidler dagen etter man har tatt Lyrica Pfizer 225mg?

Mann, 20 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi antar at med «booste» mener du om medikamenter du tar dagen etter at du har tatt Lyrica kan ha innvirkning på virkningen av medikamentet eller være skadelig/farlig. Mange medikamenter vil virke inn på hverandre og i varierende grad. Du skriver ikke hvilket medikamenter du tenker på her i kombinasjon med Lyrica. Hvis dette skal ha noen effekt dagen etter, vil det ev. kunne forsterke andre dempende stoffer.

Går du inn på web siden til Felleskatalogen.no og under meny, finner du interaksjonsanalyse. Der vil du nok finne mange legemidler som er undersøkt for interaksjon med Lyrica, men ikke alle.