Kan man få varige skader av heroinbruk hvis man ikke har tatt overdose/hatt pustestans?

Mann, 27 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan man. På flere måter. En ting er avhengigheten, som er sterk. Det kan være meget vanskelig å slutte, og det er i en del tilfeller nødvendig å bruke substitusjonsmedisin (for noen resten av livet). Selv om man ikke har hatt noen overdoser, og til og med sluttet med bruken, kan rusmiddelet heroin allikevel prege hele livet til en person.

I tillegg kan inntaksmåten gi varige skader, overdose eller ikke. Det kan f.eks. dreie seg om skader på hals, svelg og lunger som følge av røyking. Det kan også dreie seg om en rekke ulike smitte-sykdommer som følge av sprøytemisbruk (f.eks. HCV og HIV).

Her finner du mer informasjon om heroin og andre opioider.