Står det et eller annet et sted om at Trafikkstasjonen/Fylkesmannen har plikt
på seg til å anbefale tilbakelevering av førerkort etter gjennomført PEth-periode?

Mann, 63 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er ikke slik at fylkesmann eller trafikkstasjon har plikt til å tilbakelevere førerkortet dersom du ikke har tilstrekkelig med dokumentasjon, så vi tror ikke du finner det skriftlig noe sted. Dersom du har mistet førerkortet som en konsekvens av at du ikke fyller helsekravene til førerkortet grunnet alkoholmisbruk, er det legen som er sakkyndig og avgjør om du etter endt prøvetid igjen fyller helsekravene. Det du må gjøre er å få riktig dokumentasjon fra lege, som du deretter må – sammen med nødvendige søknader – levere til trafikkstasjonen. Trafikkstasjonen fatter deretter vedtaket dersom alt er i orden. Dersom det er politiet som har meldt fra til fylkesmannen om at du ikke fyller helsekravene, skal gyldig helseattest legges fram for politiet. Politiet vil da normalt oversende helseattesten til trafikkstasjonen som kan skrive ut nytt førerkort for å få utstedt førerkortet. Du kan lese mer om saksgangen i Førerkortveilederen. Hva som skal til for å få tilbake førerkortet, kan du lese mer om i denne artikkelen.

Dersom du har mistet førerkortet grunnet brudd på veitrafikkloven, er reglene annerledes. Dersom dette er ditt tilfelle, kan du skrive inn til oss på nytt så skal vi svare deg ut i fra dette.