Hei, har siste ukene tatt veldig mye ecstasy, xanax, hasj og litt Lsd. Har tatt ecstasy omtrent hvert dag. Dette har nå ført til at jeg til og med etter comedownet hatt problemer med å konsentrere meg med skole og annet (er 5 dager clean nå). Jeg klarer ikke tenke på annet enn at jeg vil på ecstasy og sliter med å finne på hva jeg skal gløre med tiden når jeg ikke er rusa og har konsentrasjon til skole. jeg Lurte derfor på om Ritalin funker bra på å få gjort Unna skole. Vet jo selvfølgelig at det ikke er bra og ta det osv, men føler det er bedre enn å ta hardere dop å ikke få gjennomført skolen. om jeg bare hadde brukt det i en kort periode for å gjennomfør eksamener, hadde dette funka? Hvilken dose er evnt anbefalt for å ikke ta for mye?
Lurer også på om jeg kan ha påført meg selv noen skade av å ta såpass mye disse ukene Da jeg også har tatt såpass høye doser som 750 mg med ecstasy, og hva som kan skje om jeg fortsetter dette.

Kvinne, 18 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke gi anbefalinger om å bruke Ritalin for å få gjort unna skole, da dette er utenfor vårt mandat og hva vi får lov til å gjøre av vår oppdragsgiver. Det vi kan si, er hvor mye eller hvorvidt Ritalin faktisk hjelper på skoleprestasjonene, er ganske omdiskutert. Du kan lese mer om dette her.

Du lurer på om du kan ha påført deg selv noe skade ved å ta ecstasy og andre stoffer mye og ofte i det siste. Du nevner selv at det har ført til at du sliter med konsentrasjon og motivasjon til skole. Det er sånn sett en konsekvens av rusbruken din, selv om det sannsynligvis vil rette seg hvis du avstår fra å ruse deg en stund. Svekket konsentrasjon og kortidshukommelse er en vanlig bivirkning både av hasj, Xanax og MDMA.

At du tenker mye på rusmidler og ikke klarer å finne glede uten å ruse deg, er noe du bør ta alvorlig. Dette er gjerne noe som skjer ved utstrakt bruk av rusmidler, og kan over tid føre til avhengighet. Ecstasy er ikke spesielt fysisk avhengighetsskapende, men noen kan kjenne på en psykisk avhengighet. Det er ikke alltid så lett å skille mellom fysisk og psykisk avhengighet, men typisk ved fysisk avhengighet er at du blir dårlig ved fravær av inntak (abstinenser). En psykisk avhengighet gir ikke typiske abstinenser, men man kan kjenne en veldig trang til å bruke stoffet, fordi man etterhvert blir ute av stand til å føle glede eller mening uten å ruse seg.

Ecstasy øker hjernens produksjon av signalstoffene serotonin, dopamin og noradrenalin. Når rusen er over, er balansen og produksjonen av disse signalstoffene i hjernen redusert. Hjernen trenger litt tid for å gjenopprette denne balansen, og i den perioden er det vanlig å føle seg nedstemt. Dette er det mange kaller nedturen, og kan vare i opptil en uke. Mye tyder imidlertid på at et høyt og regelmessig forbruk av ecstasy kan førte til en relativt langvarig underproduksjon av særlig serotonin. Mengden av serotonin i sentralnervesystemet har stor betydning for hvordan vårt humør er og for hukommelsen. Det er derfor mye som tyder på at høyt bruk av ecstasy over tid kan gi depresjon og varige kognitive svekkelser som for eksempel dårligere hukommelse. Det er derfor erfarne brukere gjerne venter minst 3-4 uker mellom hver rusopplevelse, slik at hjernen rekker å stabilisere seg.

Dersom du bruker ecstasy ofte, er det dessuten ganske vanlig at du etter hvert kjenner mindre og mindre effekt, og heller stadig mer bivirkninger. Dette fører gjerne til at man øker dosene man tar. Du har tatt ganske høye enkeltdoser, noe som i seg selv kan være farlig. Selv om overdose er relativt sjeldent, kan store doser gi farlige bivirkninger som overbelastning på hjerte, kretsløp og organer, som kan føre til organsvikt, hjerteinfarkt eller hjerneblødning.

Det som kan skje dersom du fortsetter å bruke mye rusmidler, er at du blir avhengig, eller at du opplever stadig mer bivirkninger slik som dårlig hukommelse, angst eller depresjon. Du risikerer at dette går ut over for eksempel skoleprestasjonene dine og evnen til å føle naturlig glede eller lyst. Vi skal ikke fortelle deg hva du bør gjøre, men dersom du skal fortsette å ruse deg, vil du få mer glede og mindre bekymringer og bivirkninger om du ruser deg en sjelden gang fremfor såpass ofte.

Du beskriver ikke ditt bruk av de andre rusmidlene du nevner, men generelt kan man si at all bruk av rusmidler medfører en risiko, og jo mer og oftere man bruker, jo større risiko utsetter du deg selv for. Her kan du lese mer om hasj, Xanax, MDMA/ecstasy og LSD.