Hei

Stått på sobril i 20 år. 75 mg pr døgn de siste 8 år. Ønsker nedtrapping og lurer på grad av abstinser ? Forslag til hvor raskt nedtrappingen skal skje ? Mål 10 mg pr døgn. Oppflg av fastlege – hvordan?

Kvinne, 54 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å si på forhånd hvor sterke abstinensene dine blir, da dette er individuelt.  Det vi kan si er at jo saktere du trapper ned, jo mildere blir de. Vi som jobber i RUStelefonen er ikke helsepersonell og kan derfor ikke gi deg noe forslag til nedtrappingsplan. For å få en nedtrappingsplan kan du ta kontakt med legen din. Legen din kan få veiledning om oppfølging på Helsedirektoratet.