Spørsmål om førerkort

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Har i 3 år fått beholde sertifikat mot prøvetaking 4 ganger (tror det er minimumsgrensen) i året.
Opplevde flere dødsfall i nære miljøer etter Coronaviruset slo til, er deltaker på et oppfølgingssenter, men i Juli har dette sommerferie.
Samtidig forsvant tilgang på ruskonsulent, aktivitetspersonal, fastlege og min kontakt i NAV på Økonomisk Sosialhjelp.
Hadde forberedt meg dårlig på dette, og en uke ut i Juli sprakk jeg og tok noen øl. Etter en uke med 6-10 halvlitere hver dag, mottok jeg brev og fikk innvilget 100% uføre, midt i fellesferien.
Trodde jeg skulle bli glad, men gikk totalt ovverraskende rett i kjelleren OG det hjalp absolutt ikke at jeg fikk etterbetalt 40 000 kr. Dette gjordet at jeg opprettholdt drikkemønsteret til september, give or take.
Vært ut og inn av psykiatri i 15 år.
Så i september greide jeg etter 30 år med blandingsrus å ta et valg om totalavhold (i første omgang frem til Jul) , som jeg har stått i siden.
Greia var at sertifikatet mitt utløp i august, og jeg oppsøkte fastlege i oktober. Bruker alltid sykkel når ruset/beruset, så den er grei.
MEN da jeg skulle fornye sertifikat, så påpekte naturligvis lege at han ikke hadde noe dokumentasjon for å kunne skrive ut helseattest. Jeg tok umiddelbart PETh prøve, og spurte når han antok jeg kunne få helseattest, og ble informert om at når verdiene var «negative», som var ordet han brukte, så kunne han skrive attesten til Statens Vegvesen. Negativ er vel <0.03?
14 dager senere kom svaret med PETh = 0.9, sammen med melding om at jeg har forhøyet PETh, at jeg måtte ta månedlige prøver og at jeg kunne komme tilbake om 6 måneder!
Med min halveringstid på 5 dager, med base i tidligere års «fallkurve på PETh», så hadde jeg kanskje regnet med max en drøy måned.

Spørsmål:
1) Beregnes Peth ett år fra utstedelse av sertifikat og ett år frem i tid, eller er det fra kalenderår til kalenderår?
Jeg rekker nemlig 4 prøver innenfor 2020, som burde gi en god indikasjon på hvor jeg står, forutsatt at totalavhold gjelder?
Det at fastlege nå endrer utsagn, hvordan forholder jeg meg til det?
Han er dansk og jeg må innrømme vi har misforstått hverandre før pga dialekt og det at han snakker fort og jeg har ikke turt si i fra. Sliter med å stå opp for meg selv, det er èn av mine mange lyter.
3) Har jeg noen som helst rettighet i det å klage, enten til fastlege, overordnet ved legekontoret, Fylkesmannen o.l? Har hørt om begrepet rettighetsklage, f.eks?

Bilen er avskiltet og jeg kjører ikke uten lappen.

Har Dere noen innspill?

Mann, 51 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Dersom du må vise tilfredsstillende Peth-prøver for å få tilbake førerkortet, regnes dette i måneder. Vanlig er at man i første omgang (ved vanlig førerkortgruppe 1) må fremvise rene prøver i minst 6 måneder. Altså beregnes tiden ut i fra antall måneder, og ikke kalenderår.

At legen krever rene prøver i seks måneder etter at du hadde høye verdier på forrige prøve, er noe legen har mulighet til å gjøre. Sett i forhold til at du tidligere har hatt utfordringer med rus, er dette vanlig prosedyre for at du skal kunne få en helseattest som bekrefter at du fyller kriteriene til førerkort.

Hvis du er uenig i legens avgjørelse, har du selvsagt mulighet til å klage, men vi tror ikke du skal forvente å få medhold siden reglementet er såpass tydelig. Klager som gjelder vedtak i førerkortsaker, rettes mot fylkesmannen. Dersom du kun har fått et muntlig kjøreforbud, er dette en avgjørelse legen har tatt uten å informere fylkesmannen. Du kan derfor rette en formell klage til legen direkte, eventuelt ta kontakt med pasientombudet for bistand. Du kan lese mer om reglementet vedrørende hvordan få tilbake førerkortet her.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.