Sønn med adhd og bipolar har misbrukr alkehol og amfetamin i 25 år. vært på avrusing 2 ganger og var fin en periode. Fått advance av legen som han bruker tre ganger så mye og nå har han startet med alkehol igjen. Da går det i vin. Han er agressiv og husker veldig dårlig. Hatt hjerteinnfark for2 år siden.Han vil ikke snakke med meg . Da blir han sint,veldig sint, nå vet jeg ikke |hva jeg skal gjøre. Er så sliten, Noen som kjenner til dette.

Kvinne, 71 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Du skriver ganske kort om situasjonen din, men det du gir sterkt utrykk for er at du er svært sliten. Mange pårørende opplever seg som hjelpeløse og rådløse stilt over situasjoner hvor nære personer har problemer med rus og psykisk helse. Hvis din sønn har hatt disse problemene i 25 år er han voksen, og må oppsøke hjelp for sine problemer selv.

Hva du bør gjøre er ikke godt å si noe sikkert om, for vi vet ikke så mye om din situasjon. Men er du sliten fordi du tar mye ansvar, hjelper og ikke vet hvordan du skal løse denne situasjonen, er det kanskje lurt at du oppsøker hjelp. I Oslo finnes flere tilbud for pårørende til mennesker med psykisk helse og rusproblemer. Du kan ringe Veiledningssenteret for pårørende på telefon 35 52 77 05 og be om råd. Du trenger ikke henvisning for å få hjelp der, det koster ikke noe, og du kan være anonym. Du finner flere tilbud til pårørende på hjemmesiden til HelseNorge.

Avslutningsvis spør du om noen som kjenner til dette. RUStelefonen er anonym og formidler ikke kontakt mellom mennesker som henvender seg til oss. Flere pårørendetilbud har gruppesamtaler hvor de som deltar treffer andre i lignende situasjon, også Veiledningssenteret for pårørende. Nå er det kanskje færre tilbud om grupper på grunn av Covid-19, men det tilbudet vil nok komme tilbake når situasjonen bedrer seg.

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 915 08588 for en uforpliktende og anonym samtal om din situasjon.