Hei jeg Og 2 venner sto stille i bilen med håndbrekket på og Så kom polititet. De sa d lukta hasj og jeg ble tatt til legevakta for å sjekke blodet mitt. Hva kan skje med meg da? Bilen sto stille men jeg var påvirket

Mann, 19 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Dersom politiet anser det som sannsynlig at du hadde tenkt til å kjøre, vil de kunne dømme deg etter vegtrafikkloven – kjøring i ruspåvirket tilstand. Hva som blir utfallet, kommer i så fall an på resultatet av blodprøven. Det som er vanlig er enten en bot, bot og inndragelse av førerkort, eller fengsel (ved svært høy promille eller særdeles skjerpede omstendigheter).

Du kan også risikere at politiet melder fra om forholdet til fylkesmannen, slik at du mister førerkortet med begrunnelse av at du bruker rusmidler og derfor ikke fyller de generelle helsekravene til førerkort. Skjer dette, vil normal prosedyre være at du må vise rene urinprøver i minst 6 måneder før du kan søke om å få førerkortet tilbake. Du kan lese mer om dette her.

En tredje mulighet er at de ser bort i fra at dere satt i en bil, og gir deg forelegg (bot) for bruk av cannabis, samt en anmerkning på vandelen (rullebladet).

Hvilke av disse scenariene som er mest sannsynlig, er dessverre vanskelig for oss å vite på forhånd.