Nevn 2-3 eksempler på hallusinerende stoffer

Kvinne, 15 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Eksempler på hallusinogene stoffer er LSD og fleinsopp. Du finner mer informasjon om de, og andre hallusinogene stoffer, på vår hjemmeside. Der finner du også veiledning til skoleoppgaver hvis det er aktuelt for deg.