Jeg skal ta Scannes over tid og blir tilbudt Vival 5mg for å klare å ligge i ro i minst 30 min.
Når kan jeg kjøre bil etterpå.
Jeg veier 75 kg

Kvinne, 74 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår Førerkortveilederen må du, ved sporadisk bruk av Vival, vente med å kjøre bil til du ikke har virkning av Vival lengre. Hvilken virketid som gjelder skal legen din informere deg om.