Maksimal virkning av nitrazepam?

Mann, 45 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi forstår ikke helt hva du mener med «Maksimal virkning». Hvis du er bekymret for overdosering, kan du snakke med Giftinformasjonen om det. Andre spørsmål vedrørende bruk av dette legemiddelet bør du rette til legen som foreskriver det.