Jeg har mistet førerkort.Lurte på om det ikke skal ta en sånn petH test før førerkort blir inndratt.

Mann, 46 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er ikke nødvendig å ta PEth-test før førerkortet blir inndratt. Du kan miste førerkortet med bakgrunn i alkoholbruk på to måter; enten med grunnlag i vegtrafikkloven § 22 om ruspåvirket kjøring, det vil si at du blir stoppet mens du kjører i alkoholpåvirket tilstand, eller på bakgrunn av Forskrift om førerkort (§35-36, kapittel 14). Her er ordlyden: Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Mer spesifikt om alkohol står følgende Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

Derimot er det vanlig å utføre PEth-testing for å få tilbake førerkortet. Du kan lese mer om hvordan du kan få tilbake førerkortet her.