Må man ta noe medisin for å hjelpe med å slutte å drikke.

Mann, 56 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Man ikke ta medisiner for å slutte å drikke alkohol, men det finnes diverse legemidler som kan brukes i den forbindelsen. Medisinsk behandling av alkohol brukes i hovedsak ved abstinensbehandling eller mot selve alkoholmisbruket. Vanlige medisiner ved abstinenser, er benzodiazepiner, smertestillende og sovemidler. Det mest vanlige medikamentet mot alkoholmisbruket er Antabus. Dette er et medikament som gjør at man blir dårlig av å drikke alkohol, og som skal fungere som en motivasjon for å avstå. Hovedproblemet med Antabus er at mange avstår fra å ta medikamentet for å kunne drikke, og at det ikke gjør noe med suget etter å drikke. Det finnes medikamenter som skal redusere suget (lysten) etter alkohol eller forhindre tilbakefall. Eksempler på disse er Naltrexone, Campral og Selincro.

Om du ønsker å slutte å drikke alkohol ved å bruke medisiner, må du snakke med din lege om dette. Det er for de aller fleste med alkoholavhengighet ikke tilstrekkelig kun å ta medisiner for å slutte å drikke. De fleste har også behov for behandling, for å lære seg måter å håndtere sug, tilbakefall og mestring på. Dette kan også legen hjelpe deg med, ved å henvise deg videre til riktig instans.