Jeg har stått på nobligan i snart to år. 50 mg
Jar nå hadd avrusning på uke tre. Skal inn å ta en liten operasjon og lurer derfor på om jeg må starte avrusningen helt på nytt. Nå er det snakk om å ta va 6 tabletter på en dag grunnet smerter etter operajonen.

Kvinne, 38 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi som jobber i RUStelefonen er ikke leger, og kan derfor ikke gi råd om din medisinbruk. Det er litt uklart for oss hvordan medisineringen din skal være i forbindelse med operasjonen, men det er neppe sånn at du må starte helt på nytt hvis du tar 6 tabletter en dag.

Vi vil anbefale deg å ta opp bekymringen med legen din for videre veiledning.