Jeg bruker 400mg opiater hver dag som er en del av smertelindringen.. legen nekter å bytte legemiddel eller høyne uten at jeg mister lappen.
Da ville hjn ha avrusning på klinikk opp til 6-12 ukers før først da vil legen avgjøre hvilke midler han vil gi meg.:
Så til spørsmålet

Hva skjer når man må avrundes i den perioden?
Hvordan min man tilmøtt og starten av behandling?
Hva skjer med bivirkningene under avrusningen?

Hvis jeg trenger det? Hva gjør jeg da med barnet mitt? Datter på 15 , bestemor mor 2 T unna og i full jobb så hun kan komme å passe på meg:.
Må det virkelig da gå gjennom barnevernet ?

Kvinne, 38 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Når du legges inn på avrusing, vil du få hjelp til å takle avvenningen, både gjennom medisinsk og medikamentell støtte og gjennom sosiale og miljøterapeutiske tiltak. Det vil si at du vil få medisiner som skal dempe abstinensene og som kan hjelpe deg å sove, helsepersonell vil sikre at det er trygt og forsvarlig, du vil få tilbud om psykisk støtte og samtaler, alt etter hva du behøver og ønsker.

Dersom din datter ikke har andre steder å være under ditt opphold på avrusning, kan barnevernet bistå deg med dette. Generelt vil barnevernet bli underrettet når man som forelder/foresatt/forsørger legges inn til rusbehandling.

Ta gjerne kontakt igjen dersom det er mer du lurer på.