Jeg bruker 80 mg elevance pr dag for Adhd. Vet dere ca hvor mye konsentrasjonen i my (mikrogram) i blodet, den doseringen vil være?

Kvinne, 50 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Dette kan vi ikke gi noe eksakt svar på. Det er ikke nødvendigvis et 1:1 forhold mellom dose og blodkonsentrasjon. Vi anbefaler deg å snakke med en farmakologisk avdeling, de er nok best skikket til å svare på dette. Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold kan muligens gi deg et mer presist svar.