Hei!

Kan narkotika føre til nedsatt sexlyst? Og kommer sexlysten tilbake etter en stund med null bruk?

Mann, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Noen rusmidler øker sexlysten, andre demper den. Misbruk av rusmidler over tid føre til nedsatt sexlyst og seksuell dysfunksjon. Dette har blant annet med at sex og rusmidler påvirker samme deler av hjernen – det såkalte belønningssenteret. Når man bruker rusmidler over tid, vil, forklart på en enkel måte, inntak av rusmidler «trumfe» andre måter å aktivere belønningssenteret på. Rusmiddelmisbruk kan også føre til mindre produksjon av signalstoffet dopamin, noe som igjen kan svekke interessen for ting som vanligvis ville utløst dopamin – for eksempel sex. Det vil som regel gå tilbake igjen etter en periode uten inntak av rusmidler.