Kan man dø av overdose på cetirizin sandoz? Og hvis ja, gjør det ondt? Har 100 tabelleder på 10mg hver. Vil jeg kunne dø av det?

Kvinne, 16 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Vi gir ikke veiledning på hvor mye en skal ta for overdose. Legemidler skal alltid brukes slik som beskrevet i pakningsvedlegget eller i samråd med lege. Dersom du er redd for forgiftninger kan du kontakte Giftinformasjonen 22 59 13 00 eller legevakt 116 117.

Vi lurer også på hvorfor du tenker på å ta overdose tabletter. Om du har det vondt er det viktig å huske på at det finnes folk som du kan snakke med. Se denne linken over hvor du kan henvende deg. Vi anbefaler deg å prate med noen voksne du stoler på, for eksempel foreldre/foresatte, en lærer eller en helsesykepleier. Du kan også ringe anonymt til Røde Kors hjelpetelefon for ungdom (tlf. 800 33 321).