Hei. Jeg har nettopp fått diagnosen PTSD etter hendelser jeg opplevde da jeg jobbet i forsvarets spesialkommando. Om jeg får utskrevet medisinsk cannabis vil jeg da kunne beholde sertifikatet om jeg inntar cannabis kun på kvelden?

Mann, 39 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Førerkortveilederen sier følgende om cannabinoid-legemidler:

Cannabinoider

Registrerte cannabinoid-legemidler kan være forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under forutsetning av at:

Ved samtidig bruk av et cannabinoid-legemiddel og et legemiddel som er opplistet i § 36 nr. 4 til 7, bør angitt maksimal døgndose for det sistnevnte legemiddelet reduseres med 50 %, jf. § 37. Det bør ikke brukes mer enn ett legemiddel opplistet i § 36 nr. 4 til 7, sammen med cannabinoid-legemidler.

All annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Dette gjelder uavhengig av hvordan legemiddelet er anskaffet. Derfor er cannabinoid-legemidler kjøpt eller forskrevet av lege i utlandet eller tatt inn i Norge på registreringsfritak, uforenlig med føring av motorvogn.

Bruk av cannabinoider er ikke forenlig med førerett i førerkortgruppe 2 og 3.

Spør gjerne legen din om du er usikker på hva som gjelder for deg.