Har barnevernet rett til og flytte meg permanent ut av fosterhjemmet mitt bare fordi jeg ikke tar en urinprøve grunnet rus? Jeg tar disse urinprøvene for at Bup trenger det for å gi meg medisiner, jeg er ikke på noe som helst ungdomskontrakt med politiet. Grunnen til at den urinprøven ikke kunne tas er fordi jeg var kjempe dårlig og kvalm den dagen, og nå mener barnevernet at de kan/skal flytte meg ut av fosterhjemmet permanent..

Kvinne, 15 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at det virker som en veldig drastisk konsekvens, men vi vet dessverre ikke hvordan barnevernet jobber i slike tilfeller. Det vi anbefaler deg er at du ringer til barnevernvakten på 55 36 11 80 , de kan barnevernloven godt, og bør kunne gi deg noen råd. Lykke til!