Jeg tror jeg har fått koffeinoverdose

Kvinne, 18 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke en akuttjeneste. Det kan ta flere dager å få svar på denne tjenesten.

Dersom du er redd for forgiftninger, enten det er koffein eller andre ting, kan du ta en telefon til Giftinformasjonen, døgnåpen telefon 22591300.