Hei. Jeg skal ta peth prøve i morgen og på de siste 5 ukene har jeg drukket 2 halvlitere med øl (vanlig frydenlund) disse 2 drakk jeg for 12 dager siden. Vil de gi utslag på peth prøven?

Kvinne, 31 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2-4 ukene før prøvetaking. St. Olavs Hospital skriver følgende: «Etter avsluttet drikking vil PEth-verdien vanligvis halveres ca. hver 6. dag, men den individuelle variasjonen i halveringstid er stor, og opp mot 10 -12 dager er observert i enkelte tilfeller».

Fordi det er store individuelle forskjeller er det vanskelig å si om de to enhetene vil gi utslag på prøven, men dersom det slår ut vil det nok være en lav verdi.