Hei. Min datter på 19-åring, ble stoppet av politiet 2 september. Dem tok blodprøve i forhold til rus. Har enda ikke fått svar på prøven,har vært der å snakket med dem. Hvor lang tid bruker dette å ta? Mvh NN

Kvinne, 19 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Vi antar at prøven blir analysert i løpet av noen dager etter at prøven ble tatt. Hvor lang tid det tar før politiet orienterer om resultatet av prøven vil nok variere mellom politikamre. Antageligvis avhenger det nok også av kapasitet og prioritering. Det beste er nok å ta kontakt med politiet igjen, og spørre om når dere kan forvente svar og videre saksgang.