Hvor lenge sitter 0,20g med heroin i urinen?(et engangs inntak)

Kvinne, 26 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Heroin kan påvises i urinen i omkring 12 timer etter inntak. Inntatt gateheroin vil også kunne gi positivt utslag på morfin og kodein. Morfin og kodein kan spores i urinen i 2-4 døgn etter inntak.