Hva tilsvarer 3300mikromol MDMA i promille? Overdoset på 1.4g MDMA (gikk bra som dere nok skjønner)og dagen etter ble jeg stoppet av politiet hvor jeg ble tatt inn til blodprøve på legevakta, fikk prøvesvaret hvor det stod at jeg hadde 3.300mikromol MDMA pr.l blod. Hvor ille ute er jeg? (Hadde førerkort da det skjedde)

Mann, 28 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

0,500 mikromol MDMA tilsvarer 0.2 promille. Straffeutmålingsgrenser over dette er ikke fastsatt. Dette er fordi sammenhengen mellom stoffkonsentrasjonen i blodet og ulykkesrisiko/kjøreferdigheter er svært variabel, eller dårlig dokumentert. Straffeutmålingen din vil derfor vurderes av en sakkyndig. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.