Hva er samfunnsproblemene med alkohol?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hva er samfunnsproblemene med alkohol?

Mann, 14 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Alkoholbruk har flere negative konsekvenser for samfunnet vårt. Det belaster både de som drikker for mye, deres familie og venner, arbeidsplass, kolleger, helsevesen, rettsvesen osv.

For den som drikker for mye, vil det kunne være vanskelig å fullføre utdannelse eller å holde på en jobb. Man kan bli avhengig og syk av drikkingen, og da blir det vanskelig å slutte, selv om man ønsker det. For pårørende kan det å ha en i familien som drikker for mye, bli en stor belastning. Mange barn vokser opp med utrygghet rundt mammas eller pappas alkoholbruk. Det kan være mye bråk og krangling, og de vet ikke hva som møter dem når de kommer hjem. Det kan være flaut å ta med seg jevnaldrende hjem og vanskelig å snakke om det som foregår. Det kan være vanskelig å konsentrere seg om skolearbeid eller ha det gøy hvis man bruker kreftene på å bekymre seg over det som foregår hjemme.

Alkoholbruk påfører fellesskapet store økonomiske kostnader:

  • Det koster mye for helsevesenet å behandle skader etter uhell, ulykker og sykdommer som oppstår når mennesker drikker for mye. Også pårørende kan få økt sykelighet som følge av at den de er glad i drikker.
  • Så kan for eksempel ofre i trafikkulykker der føreren har vært beruset, få ødelagt helsa og påføre helsevesenet store utgifter som følge av andres drikking.
  • I tillegg er det mange som er avhengig av alkohol som ikke klarer å jobbe så mye og være like produktive for samfunnet som de kunne vært om de ikke drakk. I stedet trenger ganske mange støtte fra det offentlige for å klare seg både økonomisk og på andre måter.
  • Det er også mye vold og overgrep knyttet til overdreven alkoholbruk, og det gir også konsekvenser. Dette kan være med på å skape utrygghet for enkeltpersoner, men kan også gjøre at folk kan bli redde for å dra til byen i helgene.
  • Alkohol er ofte en faktor i saker som behandles av rettsvesenet. Dette påfører dermed samfunnet utgifter som brukes både til politi, rettsvesen og fengsel/kriminalomsorg.

Alkoholbruk har, som du ser, mange konsekvenser for samfunnet.

Kilder: RUStelefonen og Ungrus.no.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.