hva er samfunnsproblemene med alkohol?

Mann, 14 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Alkoholbruk har flere negative konsekvenser for samfunnet vårt. Det belaster både de som drikker for mye, deres familie og venner, arbeidsplass, kolleger, helsevesen, rettsvesen osv.

For den som drikker for mye, vil det kunne være vanskelig å fullføre utdannelse eller å holde på en jobb. Man kan bli avhengig og syk av drikkingen, og da blir det vanskelig å slutte, selv om man ønsker det. For pårørende kan det å ha en i familien som drikker for mye, bli en stor belastning. Mange barn vokser opp med utrygghet rundt mammas eller pappas alkoholbruk. Det kan være mye bråk og krangling, og de vet ikke hva som møter dem når de kommer hjem. Det kan være flaut å ta med seg jevnaldrende hjem og vanskelig å snakke om det som foregår. Det kan være vanskelig å konsentrere seg om skolearbeid eller ha det gøy hvis man bruker kreftene på å bekymre seg over det som foregår hjemme.

Alkoholbruk påfører fellesskapet store økonomiske kostnader:

Alkoholbruk har, som du ser, mange konsekvenser for samfunnet.

Kilder: RUStelefonen og Ungrus.no.