hva er narkotika?

Kvinne, 11 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ordet narkotika kommer fra det greske ordet «narke» som betyr bedøvelse. Narkotiske midler er opprinnelig stoffer som virker bedøvende, sløvende og smertestillende.

En forklaring på hva narkotika er at det er rusmidler som er oppført på narkotikalisten. Det er  myndighetene (ved Statens legemiddelverk) som bestemmer hvilke stoffer som regnes som narkotika.

Myndighetene følger også en del internasjonale avtaler om hvilke stoffer som skal være ulovlige. Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika.

Alkohol er ikke regnet som narkotika, siden det er lovlig i Norge. Likevel er alkohol  et rusmiddel som kan være like skadelig eller mer skadelig enn narkotika.