Hva er de vanligste brukte rusmidlene blant ungdom, og hvordan har utviklingen vært av bruken de siste 20 årene

Annet, 2 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

De vanligste rusmidlene blant ungdom er alkohol og hasj. I FHI sin rapport «Narkotikabruk blant ungdom» kan du lese om utviklingen de siste 20 årene.