Finnes det i det hele tatt noen lykkelige historier om folk som har vært amfetaminbrukere? Kjæresten min klarte å slutte etter 20 år, men etter 2 sprekk etter 1 år og 2 år ( enkelthendelser) , har han nå etter 5 år vært på kjøret i 3 uker. Er det noe håp om et rusfritt liv sammen?Finnes det noen som har hørt om noen som klarer det livet ut?

Kvinne, 44 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det finnes de som klarer seg livet ut etter å ha vært rusavhengige i lang tid. Noen tall fra forskning, har vi dessverre ikke, da det er vanskelig å kartlegge. Men det vi vet er at mange har flere sprekker, noen livet ut, og noen til de klarer å bli helt rusfri livet ut.

Hvorfor noen klarer det, mens andre sprekker igjen og igjen, er det nok ikke noe entydig svar på. Men man vet at det er enkelte faktorer som kan være viktige for å forbli rusfri. Eksempler på dette er meningsylt hverdag, rusfritt nettverk, god psykisk og fysisk helse, personlighet (for eksempel motstandsdyktighet), rusfri identitet, og så videre. Man ser også en høyere forekomst av varig rusfrihet hos mennesker som har hatt korte avhengighetsforløp og fått tidlig hjelp.

Om din mann er en som klarer seg og forblir rusfri ut livet til slutt, er det dessverre ingen som kan vite. En slik usikkerhet er noe som er utfordrende både for den rusavhengige og de som står nær. Vi anbefaler deg å få hjelp til deg selv slik at du kan få et best mulig liv på tross av hans sprekker og all usikkerheten. Du kan finne ulike hjelpetiltak på sidene til Helsenorge.