Hei! Er det vanlig at vokse som starter på methylphenidat får store vekttap?

Kvinne, 34 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Tap av eller redusert appetitt er en vanlig bivirkning ved bruk av metylfenidat. Dette er bivirkning som forekommer hos opptil 1 av 10. Vi er ikke kjent med at denne bivirkningen er mindre uvanlig hos voksne enn hos barn. Dersom du opplever store vekttap, er dette noe du bør ta opp med din lege.