er det farlig med 3600mb ibux for en 14 åring

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan være farlig å ta mer enn anbefalt dose Ibux. Dersom du eller noen rundt deg har inntatt dette vil vi anbefale å ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00), lege eller legevakt (116 117) for veiledning.