Hei! Jeg har hatt store søvnproblemer hele livet. Pga alvorlig sykdom som har påvirket søvnen i svært negativ retning, bruker jeg pr dato 1 Imovane á 7,5 mg x 3 i løpet av natten. Våkner annenhver time, derfor fordeler jeg dosen gjennom natten. Har aldri brukt benzopreparat verken på dagtid eller til rus. Siden halveringstiden til Imovane er relativt kort, vurderer jeg å bytte til Sobril, som har lengre halveringstid. Jeg ønsker også å trappe ned medisinbruken. Hvor mange mg Sobril tilsvarer 7,5 mg Imovane, og kan det være en idé å ta alt på én gang når jeg legger meg om kvelden, uten å fordele doseringen gjennom natten?

Kvinne, 60 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi i RUStelefonen er ikke leger, og kan ikke gi råd om riktig bruk av medisinering. Vi anbefaler deg å snakke med legen din om et eventuelt bytte fra Imovane til Sobril, og om nedtrapping.

Når det gjelder hvor mange mg Sobril som tilsvarer 7,5 mg Imovane, kan du finne ut dette ved å bruke Helsedirektoratets ekvivalenstabell,