Jeg tar 7:5 mg zopiclone hver kveld. Før brukte jeg 30 mg. Sobril hver dag, men etter den nye loven har jeg trappet ned til 10mg. ved behov, men ikke mer enn 10 mg. pr. uke, Hvordan blir dette i forhold til førerkortet mitt?

Kvinne, 62 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder bruk av Sobril og generelle helsekrav til førerkort, skiller man mellom fast og sporadisk bruk. Dette er kort sagt fordi du ved fast bruk bygger opp høyere toleranse for Sobril, og sånn sett blir mindre påvirket, sammenlignet med sporadisk bruk.

Ved fast bruk kan du bruke opptil 30 mg Sobril i døgnet, så sant du ikke bruker noen andre medisiner som kan påvirke kjøreevnen. Dersom du i tillegg bruker 7,5 mg Zopiclone per kveld, skal maks tillatte døgndose halveres for begge. Med andre ord kan du bruke opptil 15 mg Sobril og 3,75 mg Zopiclone daglig dersom det er snakk om fast bruk. Dette er under forutsetning av at du er tilvendt dosene du står på, og at medisinbruken ikke reduserer din kjøreevne. For øvrig må du også vente minimum 8 timer før bilkjøring etter inntak av Zopiclone.

Om du kun bruker Sobril sporadisk, dvs. ved behov, stiller ting seg altså litt annerledes. Der er det ikke fastsatt noen konkret grense for hvor mye du kan bruke, hvor lenge du må vente før du kan kjøre bil og lignende. Slik vi tolker regelverket, er det legen som må vurdere om din sporadiske bruk av Sobril medfører trafikksikkerhetsrisiko eller ikke. Vi vil derfor oppfordre deg til å ta dette opp med legen som skriver ut dine medisiner.