Hei om man har inntak 5-7 blåvalium. Åssen er det med urinprøve. Dette taes ikke til vanlig. Så en gang tilfelle.

Kvinne, 27 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Valium (diazepam), kan spores i urinen i ca. 1-4 uker etter inntak.