Har gått på Lyrica 300 mg Pr døgn i et år pga Nevropati. Har trappet og stoppet helt for 14 dager siden. Hvor lang tid vil det ta før jeg blir kvitt kvalme og maveproblem.

Mann, 72 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Diaré, kvalme eller oppkast er vanlige seponeringsreaksjoner ved dette legemiddelet. Det rapporteres også om rastløshet, slapphet, influensafølelse, hodepine og/eller angst, søvnproblemer, nedstemthet eller muskelrykninger.

Abstinenser kan forekomme, også ved gradvis nedtrapping. Det varierer hvor lenge abstinenser vedvarer. Rapporter sier at det kan ta et par uker. Dersom du ikke blir bedre raskt, bør du vurdere å be legen om medisinsk hjelp for dine plager.