Hei,var dum nok til å gå til legen og sa at jeg ønsket hjelp til å få et annet drikkemønster etter at jeg ble tatt med 0,26 promille i en kontroll.fikk da timer hos psykolog via Rogaland A senter, .dette skjedde skjedde 15 mai i årog fikk dommen 14 mnd uten sertifikat noe som vil si at jeg kan få sertifikatet tilbake 15 juli neste år men nå kommer legen i dag og sier at jeg må levere frie petprøver i 12 mnd da jeg har CE dette kommer nesten 4 mnd etter at jeg tok kontakt med legen og jeg føler meg forbannet at hun ikke opplyste dette umiddelbart,dette fører til at jeg må gå 3 mnd ekstra uten levebrødet mitt, er pr i dag helt avhold men har 2 relativt fine petprøver for sommeren,kan i følge legen er det hun som bestemmer dette men hva vis jeg bytter fastlege vil dette følge meg da ???

Mann, 55 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Dette er et vanskelig spørsmål for mange av vurderingene i førerkortsaker baseres på  legens skjønn. Det er legen som er ansvarlig for å vurdere om du møter helsekravene til førerkort. Er legen usikker på det, kan legen stille de krav som legen mener er nødvendig for at du skal møte kravene. Legen ønsker at du skal avlegge PEth-prøver i 12 måneder til, og slik vi forstår du mener det at det innebærer at du må være uten sertifikat i 3 ekstra måneder. Men, sa legen det? Det kan jo også være at legen ønsker å ta prøver av deg etter at du har fått førerkortet tilbake? Vet du ikke det bør du kanskje spørre legen om det, og forhøre deg om hvilken betydning det har at du har CE.

Hvis førerkortet inndras mer enn 6 måneder skal Fylkesmannen meldes om ikke oppfylte helsekrav, og legen kan også be om veiledning. Bytter du lege vil den nye legen ha samme meldeplikt og da kan PETH kravet være kjent for Fylkesmannen. Du kan lese mer om denne meldeplikten i en artikkel fra Den Norske legeforening. Om og hvordan eventuell informasjon utveksles fra Fylkesmannen til evt. ny lege vet vi ikke. Hvis du vil vite mer om dine rettigheter i denne saken kan du ta kontakt med Pasientombudet der du bor. Mener du vedtaket er urimelig kan du klage til Fylkesmannen.