hei. vi i klassen lurer på hva dere blir mest spurt om på tlf, melding og nettet?

Kvinne, 14 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det kan dere finne svar på i vår årsrapport, i kapittel 10.3 og 10.4.

Her kan dere se at RUStelefonen mottar flest henvendelser om alkohol, etterfulgt av cannabis. Temaene som oftest går igjen, er faktainformasjon om rusmidler, og henvendelser fra pårørende av rusbrukere (støttesamtaler).