Hei Jeg har en sønn som snart fyller 18 år og nettopp er ferdig med 12 mnds ruskontrakt. På siste møte med politi, så ble det nevnt at han kunne få opptil 12 mnds utsettelse på førerkort fra den dagen han ble 18 år .
Er dette korrekt ?
Han har sonet ferdig straffen før fylte 18 år, og så skal biltilsynet gi ekstra straff pga at det fremkommer på utvidet vandelsattest.
Ref politi som vi var i kontakt med så virket det som det var varierende praksis for forskjellige biltilsyn og hvordan de tolket den utvidede attesten. Det er også viktig å nevne at ruskontrakten er ikke et resultat av å kjøre bil el i ruset tilstand.

Mann, 53 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ja, han kan få utsettelse på førerkortet på grunn av rusbruk i henhold til §24 i vegtrafikkloven. Sperrefristen gjelder fra den dagen han fyller 18 år.