Hvor bør en starte, hvis en i sin omgangskrets ser en ungdom på vel 20 har kommet alt for langt i sin omgang med stoff, og de nærmeste ikke ser ut til å bry seg med at denne gutten, snart går til grunne ?

Mann, 76 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hva som kan gjøres med dette, er i veldig stor grad avhengig av hva vedkommende selv er villig til og ikke. For at vedkommende skal endre på sin situasjon, må oppriktig motivasjon være en nødvendig forutsetning. Men, om han ønsker hjelp, så finnes det hjelp å få.

Derfor anbefaler vi at du i første omgang prøver å ta en samtale med ham. Ikke tenk at du skal måtte overtale ham til noe som helst; tenk heller at målet med samtalen bør være samtalen i seg selv. Still gjerne åpne spørsmål om hva han tenker om sin nåværende situasjon og om veien videre, om han føler at han har et problem, og om han er villig til å gjøre endringer. Du må gjerne vise din bekymring og støtte, og spørre om han føler det er noe du kan hjelpe ham med. Se gjerne vår guide til bekymringssamtaler for generelle tips og råd.

Hvis han ønsker hjelp, bør han oppsøke sin fastlege. Legen kan henvise ham til et egnet hjelpetilbud innen spesialisthelsetjenesten. Om han i tillegg har behov for sosial/økonomisk støtte, bør han kontakte NAV for bistand. Du kan også tipse ham om våre artikler Hjelp til å slutte.

Hvis han derimot ikke ønsker hjelp, blir det dessverre også veldig begrenset hva du (eller noen andre) kan gjøre med det. Han er selv ansvarlig for de valgene han tar, gode som dårlige.

Du er velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene, om du ønsker å snakke nærmere om dette.