Sønnen min på 19 år røyker hasj, han tar det med seg hjem enda jeg har sagt at det er uaktuelt å ha det hjemme her, han har 2 småbrødre her hjemme som jeg jeg må ta hensyn til, jeg har aldri rørt narkotika selv. Hva gjør jeg nå?

Kvinne, 40 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at dette er en krevende situasjon for deg å stå i, og her finnes det ikke egentlig noen absolutte fasitsvar. Så lenge han er over myndighetsalder er det jo litt begrenset hvor mye du kan bestemme over ham. Likevel tenker vi at du har rett til å bestemme hva som er og ikke er akseptert i ditt eget hjem. Og om han ikke respekterer disse reglene, er det også rimelig å tenke at dette skal medføre konsekvenser, eller i det minste noen form for reaksjon fra din side.

I første omgang tenker vi at tiden kanskje er moden for at han flytter ut. Det trenger jo ikke være snakk om å kaste ham ut på dagen, men snarere at dere sammen begynner å planlegge konkret hvordan han skal finne seg et eget sted å bo. Om det er utsikter til studier/jobb i bildet, er det en klar fordel her. At han skal flytte ut er delvis en god idé med tanke på deg og hans småbrødre, men delvis også fordi å flytte ut i seg selv kan ha en positiv effekt på livet hans, i den grad han dermed stilles til ansvar, og er nødt til å betjene en husleie. På sikt kan dette være en viktig del av en prosess med å «vokse opp». Det er selvfølgelig ikke gitt at hasjbruken endrer seg selv om han flytter ut, men i det store og hele tenker vi altså at det å flytte ut vil være en god idé, og uansett noe som er en rimelig målsetting i hans alder. Der må du gjerne forsøke å legge litt press, dersom han er uvillig.

Alternativt kan du vurdere å anmelde ham til politiet, eller du kan forsøke å henvende deg til et Familievernkontor der du bor.