Dersom man tar sobril en gang – hvor lenge kan dette spores i blodet / urinen? Dersom det er 2 tabeletter.

Kvinne, 38 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Bruk av Sobril kan påvises omlag en uke ved urinprøver og ca 1-2 døgn ved blodprøver. Ved inntak av dobbel dose (20 mg), kan du risikere å ha verdier i blodet som tilvsvarer over 0.2 promille i opp til 35 timer. Du bør derfor vente såpass lenge før du kjører bil.