Sønn som har tatt syre for 4 mnd siden ser mønster og farger både i våken tilstand og når han skal sove. Dette har han hver dag og hele tiden i våken tilstand. Sliter også psykisk. Vil dette kunne forsvinne? Og hjelper det å være og tenke positivt? Vi venter på hjelp i fra Put og fastlege.

Kvinne, 43 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ut i fra det dere beskriver, kan det høres ut som om sønnen deres muligens har Hallucinogen Persisting Perception Disorder – eller HPPD som det gjerne kalles. Her er en artikkel om temaet som kan være verdt å lese. Dette er en tilstand som man ser hos folk som har inntatt LSD eller andre psykedeliske rusmidler. Tilstanden er ganske sjelden, men forekommer – man tror at omkring 4 – 5 % av de som tar LSD har lignende ettervirkninger. Vanlig er synforstyrrelser/visuelle hallusinasjoner i tiden etter en rusepisode. Det er vanlig at synsforstyrrelsene kommer i glimt eller episoder, det er ikke så vanlig at de er vedvarende og hele tiden. Ofte har synforstyrrelsene likheter med opplevelsene under rusen. For de fleste går dette gradvis over etter en tid, oftest i løpet av uker eller noen måneder.

Det er jo alltid en fordel å være optimistisk, og det kan hjelpe å akseptere at dette er noe han opplever, og forsøke å ikke bekymre seg. Det er ikke farlig, og det vil gå over. Men han bør oppsøke lege, særlig siden han har dette hele tiden, noe som høres veldig slitsomt ut. HPPD er en diagnose, og i enkelte tilfeller kan legen gi medisiner eller henvise til psykolog.