Jeg har ikke vært verken rusavhengig eller misbrukt det dem tre siste årene . hva er det politiet forventer av meg når de sier jeg må ha masse papirer på at ditten å datten?
har gått på ruskontrakt i sammenhengende et år med en mnd mellom to forskjellige legekontor.

Kvinne, 17 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er veldig vanskelig å svare på når vi ikke vet hva slags papirer det er snakk om. Skriv gjerne inn igjen med informasjon om hva det gjelder og hvilke papirer det er snakk om, så skal vi prøve å svare deg så godt vi kan.