Hvordan er det med inntak av nikotin og andre rusmidler sammen med fluoxetin sandos?

Annet, 18 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til at nikotin og Fluoxetin skal være noe problem, men derimot er det enkelte «andre rusmidler» som helst ikke bør kombineres med denne medisinen.

For eksempel, i Felleskatalogens omtale av Fontex (samme virkestoff) skrives følgende om alkohol: «Økte alkoholverdier i blodet eller forsterket effekt av alkohol er ikke vist. Likevel frarådes kombinasjon av alkohol og SSRI-behandling» (avsnitt om interaksjoner).

Videre, i samme avsnitt, skrives dette: «Lette tilfeller av serotonergt syndrom er rapportert når SSRI ble gitt i kombinasjon med legemidler som også har en serotonerg effekt«. Dette betyr også at du bør være særlig varsom med rusmidler som gir serotonerg effekt, som f.eks. MDMA.

I det hele tatt bør du helst avstå fra bruk av rusmidler totalt, så lenge du er i behandling for depresjon. Bruk av rusmidler kan i noen tilfeller være til hinder for din bedringsprosess.