Har gått på urinprøver siden jeg kjørte opp i 2017 fordi jeg varslet om at jeg var ferdig i rusbehandling. Kjørte opp i 2017 og begynte kvartalsvis med prøver alle negative men den siste på andre året ble positiv uten at jeg hadde ruset meg.. gikk på ukentlige prøver i 6 mnd alle negativ. Fikk da ny helseattest og førerett tilbake. Nå krever legen ytterlige 1 år med kvartalsvise prøver det blir da mitt fjerde år med prøver. Hvor lenge kan de holde på å kreve prøver fra meg?

Mann, 33 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en seks måneders periode med regelmessige urinprøver. Dersom disse er negative, kan Helseattest deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år om gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet. Så fremst reglene ikke endrer seg, vil du altså måtte ta urinprøver en gang i blant i en stund fremover. Du kan lese mer om reglene her.