Hei er ei bekymret farmor som har mistanke om rusmisbruk av forelderen til mine barnebarn. Hva kan eg gjere.

Kvinne, 60 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Dersom du ikke har snakket med dem, kan du vurdere å ta opp din bekymring med dem direkte. Her er tips til en slik samtale. Du kan også vurdere å kontakte et Pårørendesenter. En mulighet er N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge. De dekker i hovedsak Rogaland fylke med hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund.

Hvis du er bekymret for barnas ve og vel, og er redd for at foreldrene ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser som foreldre, bør du kontakte barnevernet i din kommune og drøfte din bekymring med dem. Snakker du med dem gjør de ikke noe før du evt. velger og levere inn en bekymringsmelding.