Mine Prøver i Februar viste 110 Kreatinin.
prøver i september viser 104 Kreatinin.
(Legen skriver alikevel, at prøvene er fine og stabile.)
Gir dette grunn til bekymring ?

Mann, 72 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi i RUStelefonen er ikke leger og kan ikke svare på spørsmål om prøvesvar. Grunnen til at vi av og til får spørsmål knyttet til kreatinin, er fordi dette kan være relevant i forhold til rusmiddeltesting. Vi ber deg spørre lege om hjelp til tolking av resultatene.