Kan man ta vallergan, en 10 MG når man bruker altermol to stk 500mg/30mg?

Kvinne, 67 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi i RUStelefonen er ikke leger, og kan ikke anbefale medisinering. Du bør spørre en lege om denne kombinasjonen. Du kan også utføre en interaksjonsanalyse på nettsiden til Felleskatalogen. I følge denne, vil en slik kombinasjon kunne føre til økt sedasjon/CNS-depresjon, det vil si at du risikerer å bli sløv og trøtt. Du bør uansett snakke med legen din om dette.